Hỗ trợ phụ cấp tham gia Hội thảo học thuật quốc tế lần 1 năm 2018

Thứ năm, ngày 5 tháng 7 năm 2018. Học tập, nghiên cứu

Thông báo về việc hỗ trợ phụ cấp tham gia hội thảo học thuật quốc tế lần thứ 1 năm 2018 (Các bạn hãy đăng kí sau khi đã tìm hiểu rõ về điều kiện và cách thức đăng kí)

1. Mục đích của hội thảo: Tăng cường năng lực cạnh tranh trong nghiên cứu của các trường đại học bằng cách nâng cao đam mê nghiên cứu của sinh viên sau đại học

2. Điều kiện đăng kí

A. Những người đang theo học hệ sau đại học của các trường và những sinh viên nghiên cứu được đề nghị bởi giáo viên của trường các bạn đang theo học.

Tuy nhiên, sinh viên học tiến sĩ chỉ được phép đăng ký nghiên cứu lần đầu tiên sau khi hoàn thành tốt nghiệp.

Mỗi giáo viên được đề xuất 1 sinh viên cho mỗi học kỳ (Tuy nhiên, tính đến tháng 7 năm 2018, mỗi giáo viên tham gia nhóm dự án BK21 + có thể giới thiệu 2 sinh viên)

B. Quy mô của Hội thảo học thuật quốc tế có sự tham dự của hơn 4 quốc gia / trên 10 bài báo / tỉ lệ bài báo người nước ngoài trên 50%

C. Trong trường hợp tham gia nhận tiền hỗ trợ của các quỹ hỗ trợ trong và ngoài trường khác thì không thể đăng kí

Không thể đăng kí nếu bạn nhận được tài trợ trong trường hoặc ngoài trường học cho một số hoặc tất cả các chi phí cần thiết để tham dự hội nghị

3. Thời gian công tác đăng kí: Từ ngày 1 tháng 2 năm 2018 đến ngày 31 tháng 7 năm 2018

4.Thời gian đăng kí: 2018.7.9 (Thứ Hai) 09: 00 ~ 7.20 (Thứ Sáu) 16:00

Đội ngũ hỗ trợ sau đại học trong tháng 7 Giờ làm việc: Các ngày trong tuần từ 09: 00-16: 00

Đội ngũ hỗ trợ sau đại học Giờ ăn trưa: 12:00 đến 13:00 vào các ngày trong tuần

5. Cách thức đăng kí: Đến đăng kí trực tiếp tại văn phòng hỗ trợ sau đại học tầng 2 (Tòa nhà 302)

6. Số tiền được hỗ trợ: Tùy thuộc vào khu vực tham gia, từ 400.000 ~ 1.200.000 won.

7. Tiêu chí lựa chọn:

Người nhận giải thưởng trong hội thảo học thuật quốc tế

Những người tham gia nhóm dự án BK21 +

Người tham gia thuyết trình tại hội thảo học thuật quốc tế như SCOPUS

Người tham gia hội thảo học thuật quốc tế có hơn 50 bài báo được xuất bản tại hơn 15 quốc gia

8. Tài liệu nộp

A. Đơn xin tham gia hội thảo học thuật quốc tế (Vui lòng tham khảo mẫu đính kèm)

B. Thư giới thiệu của cố vấn (mẫu đính kèm)

C. Một bản photo chương trình và giấy mời tham gia hội thảo (xem  mục 2. Điều kiện dăng kí)

D. 1 bài thuyết trình

E. Vé máy bay hoặc xác nhận di trú (hộ chiếu, vv) 1 bản

F. Biên nhận vé (xác nhận vé điện tử) và biên nhận thanh toán

G. Giấy tờ chứng minh liên quan đến giải thưởng sẽ nhận tại hội thảo học thuật quốc tế (chỉ nộp cho người nộp đơn) 1 bản

H. Giấy xác nhận đồng ý cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba 1 bản sao (mẫu đính kèm)

L. Bản sao tài khoản ngân hàng và chứng minh thư nhân dân

 

9. Giới hạn đăng kí: Vui lòng tham khảo các quy định kèm theo để tham gia các hội nghị học thuật quốc tế.

 

10. Đối với các yêu cầu khác, liên hệ với Nhóm hỗ trợ sau đại học (02-820-5025, 5029).