Thay đổi nơi cư trú

Thứ hai, ngày 7 tháng 5 năm 2018. Hướng dẫn thủ tục

Quy định: Người nước ngoài khi đã thay đổi nơi cư trú phải khai báo địa chỉ mới tại thành phố, quận, huyện thuộc nơi cư trú mới trong vòng 14 ngày kể từ ngày chuyển đến. (Nếu sai quy định sẽ bị phạt, mức phạt tính theo ngày quá hạn)

Có 2 cách để khai báo thay đổi nơi cư trú:

1. Làm trực tiếp:
Các bạn ở trong khu vực Dongjak-gu có thể lên Văn phòng trung tâm quận để đổi (동작구청). Thủ tục nhanh gọn, trả kết quả liền.
Giấy tờ:

+ Alien Card của người đứng tên trong hợp đồng nhà.

+ Hợp đồng nhà, giấy bảo lãnh ở cùng phòng. 

+ Passport, Chứng minh thư.

Địa chỉ: Seoul, Dongjak-gu, Noryangjin 2(i)-dong, 47-2
Website: dongjak.go.kr

2. Làm online:

Bạn vào link sau: https://www.hikorea.go.kr/pt/main_en.pt (lưu ý: phải dùng trình duyệt Internet Explorer)

- Nhấn vào Join để đăng ký tài khoản, sau khi có tài khoản thì đăng nhập vào.

- Vào E-APPLICATION => File an application

- Nhấp chuột vào Notification of change of residence => I agree => Application (principle) => APLLY 

- Điền các thông tin về cá nhân, sau đó upload bản scan của Hợp đồng nhà và bấm Submit.

- Chờ vài ngày sau vào lại để xem trạng thái của hồ sơ.