Đăng ký i-Pin

Thứ hai, ngày 7 tháng 5 năm 2018. Hướng dẫn thủ tục

Giới thiệu

  • iPin giống như một dạng chứng minh nhân dân kỹ thuật số thường dùng để đăng kí trên các website, có thể thay cho alien registration number và tên, iPin gồm username và password, các website hỗ trợ iPin thường đề chữ iPin hoặc 아이핀.
  • iPin hữu dụng khi gặp phải những trang không validate được tên tiếng việt (tên dài hơn 10 kí tự, có khoảng trắng, v.v…)
  • Vì iPin ID sẽ được lưu lại trên các website thay vì alien number nên khi website bị lộ thông tin, có thể dễ dàng hủy iPin ID và thay bằng ID khác để tránh việc bị lợi dụng, trong khi alien number thì không thể đổi được

 

Trang đăng kí