Hướng dẫn làm thẻ sinh viên và thẻ ngân hàng

Thứ năm, ngày 12 tháng 4 năm 2018. Hướng dẫn thủ tục

I. Chú ý

- Hai loại thẻ này cùng được làm tại Ngân hàng 우리 có chi nhánh tại trường.

- Địa điểm đặt chi nhánh là dưới sảnh của tòa dược (Building 102), cạnh quảng trường.

II. Những thứ cần chuẩn bị

1. Passport (Để làm thẻ ngân hàng)

2. Alien card (Để làm thẻ sinh viên)

III. Thủ tục

Thủ tục tại Ngân hàng rất nhanh và gọn. Các bạn đến đó với giấy tờ đã chuẩn bị và bảo họ là có mong muốn làm hai thứ trên là nhân viên ngân hàng sẽ làm các phần còn lại.