Thông báo thi điều kiện tốt nghiệp và ngoại ngữ (Cao học)

Chủ nhật, ngày 15 tháng 3 năm 2020. Học tập, nghiên cứu

Ngày đăng ký: 2020.3.30 - 2020.4.4 (17h)

 

1. Ngày thi:

- Ngoại ngữ (thi online): 2020.4.11 (tiếng Anh: 10:00 ~ 11:00; tiếng Hàn: 11:30 ~ 12:30)

- Chuyên ngành: 2020.4.6 ~ 2020.4.30 (tuỳ theo từng khoa)

2. Chú ý:

- Đối tượng:

+ Chuyên ngành: Sinh viên từ kì thứ 3

+ Ngoại ngữ: Sinh viên từ kì thứ nhất.

- Vì lí do dịch bệnh nên trường tổ chức thi online, ít nhất là với ngoại ngữ. Lịch thi online sẽ đc thông báo sau (2020.4.9)

- Môn thi:

+ Chuyên ngành: Tiến sĩ: 4, Thạc sĩ: 3 (trong đó có 2 môn là môn học bắt buộc)

+ Ngoại ngữ: tiếng Anh + tiếng Hàn.

- Cách thức đăng ký: thông qua hệ thống portal.