HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM ONLINE CHO SINH VIÊN ĐANG HỌC TẬP TẠI ĐẠI HỌC CHUNG-ANG ( HỌC KỲ XUÂN THÁNG 3~ THÁNG 9/2020)

Thứ hai, ngày 9 tháng 3 năm 2020. Hướng dẫn thủ tục

Hiện tại, các bạn sinh viên đang học tập tại Đại học Chung-Ang có thể đăng ký tham gia bảo hiểm online. Việc tham gia bảo hiểm là cần thiết đối với sinh viên nước ngoài đang học tập tại Hàn Quốc. 

Các bạn có thể đăng ký theo các bước như sau: 

Bước 1:  Truy cập vào Website của công ty bảo hiểm và chọn phần "Đơn đăng ký bảo hiểm cho sinh viên nước ngoài" 

- Undergraduate: http://n.foreignerdb.com/chungang
- Exchange student: http://n.foreignerdb.com/chungang1
- Graduate: http://n.foreignerdb.com/chungang2
- Undergraduate(Anseong): http://n.foreignerdb.com/chungang3
- Graduate(Anseong): http://n.foreignerdb.com/chungang5
- MBA: http://n.foreignerdb.com/chungang8
- GSAIM: http://n.foreignerdb.com/chungang9
- Graduate School of Art: http://n.foreignerdb.com/chungang10
- GSIS: http://n.foreignerdb.com/chungang11Bước 2: Điền thông tin cá nhân của bạn theo form yêu cầu của hệ thống

Bước 3: Sau khi điền thông tin cá nhân xong, thông tin thanh toán bảo hiểm sẽ hiện ra. Bạn cần chuyển phí bảo hiểm đến thông tin tài khoản hiện trên màn hình. 

Bước 4: Kiểm tra tình trạng bảo hiểm
Sau khi thanh toán hoàn tất, bạn cần đăng nhập vào website và kiểm tra thông tin bảo hiểm của bạn ( ID: có thể là  số thẻ sinh viên, hộ chiếu, Alien card; PW: "111111").
Khi đơn đăng ký của bạn được công ty xác nhận, bạn có thể tài chứng nhận bảo hiểm (보험증서) về để kiểm tra lại thông tin .

Nếu có thắc mắc gì trong quá trình đăng ký, vui lòng liên hệ BCH để được trợ giúp.

TRÂN TRỌNG.

TM BCH