Cổng thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hàn Quốc

Thứ bảy, ngày 29 tháng 2 năm 2020. Dịch bệnh COVID-19

Để nắm bắt thông tin tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc một cách chính xác và nhanh nhất nhằm chủ động trong việc phòng tránh dịch bệnh, các bạn có thể theo dõi một số website sau:

1) 코로나19(COVID-19)실시간 상황판

 • Link: https://wuhanvirus.kr/
 • Thông tin:
  • Tình hình chung dịch bệnh trên toàn cầu
  • Tình hình chung dịch bệnh tại Hàn Quốc
  • Mô tả chi tiết quỹ đạo di chuyển của từng bệnh nhận tại các địa phương trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc.

2) Naver

3) Seoul Office

 • Link: http://www.seoul.go.kr/coronaV/coronaStatus.do
 • Thông tin: Cập nhật tình hình dịch bệnh tại các địa phương của thủ đô Seoul
 • Quỹ đạo di chuyển của các bệnh nhân tại thủ đô Seoul
 • Hướng dẫn về cách phòng tránh dịch bệnh và điều cần làm khi có triệu trứng nghi nhiễm bệnh.
   

Ngoài ra các bạn có thể cập nhật thêm thông tin ở đây:

https://coronamap.site/#

https://corona-live.com/