Thông tin học bổng

Giải thưởng nhà khoa học trẻ Việt Nam xuất sắc tại Hàn Quốc năm 2019

02/04/2019 12:09

Tiếp nối sự thành công của mùa giải đầu tiên năm 2018, bên cạnh các sự kiện chính của Hội thảo khoa học 2019, giải thưởng " NHÀ KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM XUẤT SẮC TẠI HÀN QUỐC (VYSK) NĂM 2019 cũng đã bắt đầu khởi động. Đây là giải thưởng tôn vinh các tài năng

Thông báo về việc xét duyệt học bổng và nhận máy tính từ Woori Labour Union (WLU)

21/07/2018 12:59

Dưới sự kết nối của tổ chức People Foundation, VSAK có tiếp nhận 10 suất học bổng và các phần quà từ nhà tài trợ Woori Labour Union. Dựa trên yêu cầu từ phía đơn vị tài trợ, Ban Tổ chức Thi đua khen thưởng xin thông báo về việc phân bổ và cách thức nộp...

Giải thưởng nhà khoa học trẻ Việt Nam xuất sắc tại Hàn Quốc năm 2018

11/04/2018 00:05

Lần đầu tiên, Ban tổ chức Hội thảo Khoa học sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (ACVYS), Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) phối hợp với văn phòng Khoa Học Công Nghệ Việt Nam tại Hàn Quốc triển khai Giải thưởng nhà khoa học trẻ xuất sắc 2018.